Media hodowlane:

1)      woda : skład mineralny-ok., czysty chemicznie i mikrobiologicznie

2)      Węgiel(energia): węglowodany!, łatwo przyswajalne, melasa= składnik sacharozy,   odpad z buraków cukrowych,

Wykorzystując melasę trzeba dopasować podłoże, przygotować melasę (produkcja drożdży: neutralizacja, prod kw cytrynowego: gotowanie z cyjankiem Fe-K, fermentacja z osadem; melasa trzcinowa-spiryt!)

Serwatka: źródło laktozy, do prod drożdży paszowych i etanolu

Maltoza: po hydrolizie skrobi i glikogenu, brzeczka piwna

Skrobia: produkcja etanolu, acetonu, butanolu

Inulina: substancja zapasowa, do fermentacji drożdżowej

Celuloza: odpady przemysłowe i rolne

Polisacharydy: z wodorostów morskich np. alginiany, agary

Alkohole: metanol: do biosyntezy białka paszowego, biosynteza Wit B12, glicerol: do prod dihydroksyacetonu, steroidów, erytromycyny,

Tłuszcze: synteza antybiotyków i steroidów, lecytyny sojowej, olei (prod: lipazy, amylazy, proteazy)

Węglowodory: metan : białka paszowe, n-butan: białka paszowe, kw cytrynowy

Co,Co2,H2: białko paszowe

Kwasy karboksylowe: produkcja L-Lys, L-glu, L-ile, Thr (kw octowy+ glukoza+ melasa+ octan amonu)

3)      Azot: sole amonowe (regulacja pH), azotany, azot atmosferyczny, mocznik, mąki :

sojowa-synteza streptomecyny, antybiotyków, steroidów, podpuszczki mikrobiologicznej(enzym trawienny)

bawełniana: stymulacja syntezy amfoterycyn B, przeciwutleniacz do produkcji antybiotyków

kukurydziana: (B. subtilis) biosynteza biomycyny, amylazy, chlorotetracykliny, (Endomycopsis) źródło azotu, biosynteza amylazy glukozowej,

preparaty białek ziemniaka: produkcja enzymów i antybiotyków

namok kukurydziany: uboczny produkt przy ekstrakcji skrobi, do przemian steridów, produkcji izomerazy glukozowej

hydrolizaty białka: produkcja farmaceutyków(steroidy, antybiotyki, aminokwasy)

żelatyna: produkcja kolagenozy i żelatynazy

4)      Tlen

5)      Fosfor : fosforany K,Na,Mg,NH3

6)      Siarka

7)      Potas

8)      Magnez

9)      Mikroelementy: Mn2+,Zn2+,Fe3+

10)  Cu,Co,Mo,Ca,Cl,Ni,Se

11)  Stymulatory: Wit B, L-aminokwasy, Zw purynowe i pirymidynowe

Dodatkowe:

12)  Detergenty: polepszenie wydajności biomasy z n-alkanów, aminokwasów i kw organicznych. Np. Tweeny

13)  Odpieniacze: musi: szybkie rozbicie piany, zabezpieczenie przed ponownym powstaniem piany, aktywność w małym stężeniu, nietoksyczność, niepalność, nielotność, przykłady: kwas olejowy, tran, silikony,

14)  Substancje stałe: otręby pszenne, słoma, sieczka,

15)  Antyseptyki: formalina, furozolidyna

16)  Subst buforujące

17)  Inne: prekursory, inhibitory, chelatory

 

 

Pożywki

 

1)      Stałe / plewy, rozdrobnione ziemniaki paszowe, odpady stałe przemysłu spożywczego

2)      Ciekłe /naturalne, płynne produkty odpadowe: serwatka, melasa, n-alkany, naturalne płyny ustrojowe, bulion

- r-ry rzeczywiste

- koloidy

- zawiesiny

- emulsje

3)      Organiczne

- naturalne

-syntetyczne

4)      Mineralne

 

Masa źródła węgla :   W(współczynnik wydajności)= sucha masa kom/ substrat węglowy

 

Sterylizacja: użycie czystej kultury do szczepienia fermentora produkcyjnego, utrzymanie warunków aseptycznych(bez chorobotwórczych) podczas hodowli, termiczna (ciągła i okresowa), parą, radiacyjna, chemiczna, przez filtrację